38 vị tử đạo người Albania do tay chế độ Cộng sản sẽ sớm được phong chân phước

260

Vatican Insider | 27-04-2016

38 vị tử đạo người Albania

Tổng Giám mục Vincenzo Prennushi của Durres, và 37 bạn tử đạo do tay chế độ Cộng sản Albania, sẽ được phong chân phước. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn công nhận những trường hợ tử đạo này, trong buổi họp với Trưởng Thánh bộ Phong Thánh Angelo Amato vào ngày 26-04.

Cha Alfonso Maria Fusco ở Salerno, Ý quốc, vị sáng lập Dòng Nữ tử Gioan Tẩy giả, cũng sẽ sớm được phong thánh. Và năm vị khác sẽ được phong chân phước, trong đó có linh mục John Sullivan người Ireland, và bốn linh mục dòng Biển Đức đã bị giết trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936. Linh mục Thomas Choe Yang-Eop, người Triều Tiên cũng được tôn phong bậc đáng kính. Ngài là linh mục thứ hai được truyền chức ở Triều Tiên, cha mẹ ngài đều tử đạo.