Hội đồng Các Hồng y nghiên cứu tiêu chuẩn để phong giám mục

461

cath.ch, 2016-04-13

Peter Statue Vatican

Từ ngày 11 đến 13 tháng 4-2016, Hội đồng C9 các Hồng y Cố vấn làm việc với Đức Phanxicô để cải thiện việc giám sát trước khi phong giám mục. Hội đồng cũng bắt đầu lên cơ cấu đề xuất một tài liệu về cơ chế mới của giáo triều.

Theo Linh mục Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, thì lần họp thứ 14 của Hội đồng là dịp để xem lại các “tiêu chuẩn thu thập thông tin để phong các tân giám mục, theo chỉ dẫn của căn tính và sứ mệnh mục vụ của họ”. Linh mục Federico Lombardi  giải thích, các hồng y tham dự xem xét lý lịch các tân giám mục dựa theo tiêu chuẩn giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Họ cũng trao đổi về vai trò của các sứ thần.

Các bộ mới

Ngoài ra các hồng y đọc lại các đề xuất cuối cùng về việc thành lập hai bộ mới, một mặt gộp lại các Hội đồng về giáo dân, gia đình, đời sống và mặt kia là Hội đồng Công chính và Hòa bình với mục vụ cho người di dân và y tế.

Từ tháng hai vừa qua, Đức Giáo hoàng đã có trong tay dự án đã làm xong và đang chờ quyết định của ngài, linh mục Lombardi cho biết. Nhưng Đức Giáo hoàng sẽ phải có thể chờ đến muà tựu trường tháng 9, để không hủy bỏ Hội đồng giáo hoàng về giáo dân trước Ngày Giới Trẻ ở Cracovia tháng 7 sắp tới.

Trong buổi họp này, Hội đồng cũng đã làm xong công việc về Hội đồng giáo hoàng bảo vệ trẻ em và về Văn phòng kinh tế. Các hồng y cũng đã cập nhật hóa các công việc thu thập khác nhau cho đến giờ phút này, một cách có cơ cấu để đề xuất cho bản tài liệu về một thể chế mới cho việc tổ chức giáo triều La mã.

Cuối cùng, linh mục Lombardi cho biết, các cuộc thảo luận về các ban bộ khách hành hương của giáo triều (như bộ lo phụng tự, đời sống thánh hiến, phong tôi, giáo điều) đều đang được theo dõi. Theo trang mạng Vatican Insider, Hội đồng C9 sẽ có thể đề cập đến khả năng thuyên chuyển một vài ban mà cho đến nay dành riêng cho các bộ này, ở mức địa phương hơn như các hội đồng giám mục. Lần họp sắp tới của hội đồng sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 6-2016.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch