Giáo hoàng Phanxicô: ‘Isaiah không phải là cộng sản!’

479

Pope: Christians persecuted, martyred in parts of globe

Công kích vào vấn đề bất bình đẳng kinh tế, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về lời cảnh báo của ngôn sứ Isaiah đối với những người tham lam, và ngài bảo đảm với hàng ngàn người ở quảng trường thánh Phêrô rằng, ‘‘Ngôn sứ Isaiah không phải là cộng sản!’

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 24-02, Đức Phanxicô nói rằng, ‘Sự giàu có và quyền lực là những thực thể có thể tốt và hữu ích cho lợi ích chung, nếu như chúng được dùng để phục vụ người nghèo và toàn thể, với sự công bằng và nhân từ.

Nhưng khi chúng trở nên một đặc quyền, với chủ nghĩa ái kỷ và tự phụ, thì giàu có và quyền lực biến thành công cụ của hư mất và cái chết.’

Đức Phanxicô nhắc lại một đoạn trong chương V, sách Isaiah, nói về lòng tham, rồi ngài nói tự phát: ‘Và ngôn sứ Isaiah không phải là cộng sản!’

Những lời của Đức Giáo hoàng lên án nạn bóc lột những người vô lực, đã được nhiều người tán thưởng và nêu bật, nhưng cũng gây những tranh luận rằng không biết Đức Giáo hoàng có ngả theo một dạng chủ nghĩa Marx nào hay không.

Nhưng Đức Phanxicô tránh mọi quy chụp hệ tư tưởng, ngài không ngừng giảng rằng, những Kitô hữu không thực hiện các giới răn chăm sóc cho người nghèo, thì là các Kitô hữu ‘hàng nhái.’

J.B. Thái Hòa