Đức Phanxicô: “Làm gì khi một em bé bị té?”

327

Làm gì khi một em bé bị té

Sáng thứ tư 30-3-2016, trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, thêm một lần nữa, Đức Phanxicô tiết lộ một ẩn dụ mà chỉ mình ngài nắm được bí quyết…

“Nhưng thưa Cha, con rất yếu đuối, con té, con té, con té.” Nhưng nếu anh chị em té thì anh chị em đứng dậy! Đứng dậy lên chứ! Khi một đứa trẻ con té thì nó sẽ làm gì? Nó giang hai tay về phía cha, mẹ để cha, mẹ nâng nó dậy. Chúng ta cũng làm như vậy với Chúa. Nếu vì yếu đuối, anh chị em phạm tội thì anh chị em giang hai tay ra với Chúa để Chúa giúp anh chị em đứng dậy. Và đó là phẩm chất lòng tha thứ của Chúa.