Trung Quốc: Bản dịch mới của Thánh Kinh sẽ có thể tạo một cuộc cách mạng cho Giáo hội

682

infochretienne.com, 2016-03-29

Trung Quốc - Bản dịch mới của Thánh Kinh

Từ hơn một thế kỷ nay, người Trung Quốc đọc Thánh Kinh trong một ngôn ngữ mà đa số không hiểu. Sau nhiều năm làm việc, quyển Thánh Kinh bằng tiếng Trung Quốc hiện đại đã sẵn sàng. Chính quyền đã cho phép in hàng loạt ở Nam Kinh, nhà in Thánh Kinh lớn nhất thế giới. Họ còn loan báo dự trù sẽ phân phát sau lễ Phục Sinh.

Ông Carl Moeller, của công ty Biblica-The International Bible Society, ghi nhận: “Đây là lần đầu tiên ở Trung Quốc: một bản dịch chính thức, vừa tân thời, vừa hiện đại. Đây sẽ có thể là một cuộc cách mạng cho Giáo hội.”

Dù có các cuộc bách hại, nhưng hiện nay Trung Quốc có con số người trở lại rất lớn, và sắp tới sẽ là nước có cộng đoàn kitô lớn nhất, vượt cả nước Mỹ.

Ông Carl Moeller nhắc lại: “Tôi nghĩ, rất nhiều người lớn lên trong thời cộng sản Trung Quốc cai trị bằng luật sắt, cách duy nhất mà họ có thể làm là cầu nguyện. Và đó là cách mà các giáo hội trên toàn cầu đã làm.”

Marta An Nguyễn chuyển dịch