Kitô hữu ở Ấn Độ kêu gọi bảo vệ an ninh trong Lễ Phục Sinh

176

 Kitô hữu ở Ấn Độ

Khi các Kitô hữu ở Ấn Độ đang gặp các vụ bạo lực lặp đi lặp lại tấn công các nhà thờ và tín hữu, họ đã kêu gọi chính phủ bảo vệ an ninh trong dịp lễ Phục Sinh.

Theo báo cáo của Fides, Hội đồng Toàn cầu các Kitô hữu Ấn Độ nói rằng, ‘cần có sự bảo vệ cần thiết trong Tuần Thánh’ bởi ‘bạo lực tấn công các Kitô hữu và các nhà thờ không ngừng xuất hiện ở nhiều vùng Ấn Độ.’ Cộng đoàn lo sợ sẽ có các vụ tấn công có tổ chức nhắm vào các Kitô hữu và các nhà thờ trong Tuần Thánh.

Kitô hữu ở Ấn Độ cũng đang lo lắng về sự chậm trễ của hệ thống pháp lý trong việc truy tốt thủ phạm các vụ tấn công. Trong những diễn biến mới nhất, ngày 18 tháng ba, sáu Kitô hữu, trong đó có một bé mới bốn tuổi, đã bị đánh thương tích khi đang dự buổi cầu nguyện ở sảnh đường của phái Ngũ tuần. Các tín hữu bị đánh, phải bỏ chạy, và bị đám đông cuồng tín truy đuổi. Sảnh đường bị phá nát.

J.B. Thái Hòa