Đại học St Mary thành lập Trung tâm Bênêđictô XVI

181

Catholic Herald | Madeleine Teahan | 25-02-2016

 Pope Benedict

Đại học St Mary ở Twickenham vừa thành lập ‘Trung tâm Bênêđictô XVI’ để nghiên cứu về tôn giáo và khoa học xã hội.

Trên trang web, Đại học St Mary cho biết trung tâm này là ‘trung tâm quốc tế cho nghiên cứu và các hoạt động trao đổi trong lĩnh vực tôn giáo và khoa học xã hội (ưu tiên hàng đầu là kinh tế học, xã hội học, và chính trị.)’ Giám đốc là tiến sỹ Stephen Bullivant, cũng là biên tập viên của tờ Sứ giả Công giáo.

Đại học cũng cho biết tên của trung tâm đã được phủ Quốc vụ khanh chấp thuận.

Đức Giáo hoàng Danh dự đã đến thăm Đại học St Mary vào năm 2010, một ‘Đại hội lớn’ với 3.500 sinh viên và lãnh đạo các tôn giáo khác nhau.

Đại học St Mary cũng đã lập ‘Nhà Bênêđictô XVI’ nơi các nhân viên và sinh viên toàn phần theo đuổi một đời sống tập trung vào cầu nguyện.

Trung tâm Bênêđictô XVI được thành lập trên xác quyết rằng nghiên cứu đa ngành, nghĩa là khoa học gắn kết với thần học và luân lý, là trung tâm đời sống của một đại học Công giáo (Đức Gioan Phaolô II, Ex Corde Ecclesiae, 46).

Trung tâm này là một trong những dự án đầu tiên để kỷ niệm 50 năm tông thư Đời sống Con người [Humanae Vitae]

J.B. Thái Hòa chuyển dịch