Sinh hoạt của cha Nicolas Buttet

Sinh hoạt của cha Nicolas Buttet Xếp va-li lên đường, chiếc xe Mercedes tay số tự động của một người bạn cho. Từ thứ năm đến thứ hai, chiếc xe dong duỗi cả một nữa nước Pháp. Chỉ ngủ 3 đến 5 giờ mỗi đêm, phần còn lại là làm việc và cầu nguyện. Chiếc … Đọc tiếp Sinh hoạt của cha Nicolas Buttet