Cha Nicolas Buttet: «Yếu đuối: Chất liệu của ân sủng»

Cha Nicolas Buttet: «Yếu đuối: Chất liệu của ân sủng» Phỏng vấn cha Nicolas Buttet nhân dịp cha đến Québec, Canada dự Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế năm 2008 Sophie Bouchard, Paul Bouchard và Évelyne Lauzier thực hiện. Tin nhắn khẩn cấp: «Xin mời cha Nicolas Buttet đến phòng dành cho các diễn thuyết … Đọc tiếp Cha Nicolas Buttet: «Yếu đuối: Chất liệu của ân sủng»