Các em học ngôn ngữ dấu hiệu để nói chuyện với bạn mình!

136

aleteia.org, 2016-02-14

Một sự huy động thật cảm động của cả lớp!

Zejd đến lớp chúng tôi. Đó là một cậu bé trai thông minh, đẹp trai! Nhưng Zejd bị điếc, em chưa biết ngôn ngữ của dấu hiệu. Cũng không ai biết ngôn ngữ của dấu hiệu. Như thế phải làm một cái gì cho em.

Năm 2003, nước Bosnia đã có luật thâu nhận các em khuyết tật vào lớp. Nhưng không bao giờ có đủ ngân sách để phát triển mọi chương trình. Thường các cha mẹ phải trả cho một giáo sư để dạy cho tất cả chúng tôi ngôn ngữ của dấu hiệu, cho em Zjed Coralic, 7 tuổi nhưng cũng cho cả lớp.

“Việc đào tạo này hoàn toàn do cha mẹ lo, nhưng tôi lấy làm tiếc vì cha mẹ phải giải quyết vấn đề này thay vì Nhà nước phải lo”, cô Anisa giáo sư dạy ngôn ngữ của dấu hiệu giải thích.

“Zejd, bạn có thể bày cho tôi bài toán về nhà làm không?” một cô bạn cùng lớp hỏi Zejd.

“Bây giờ Zejd rất vui, em thích đến trường. Em học rất nhiều, vừa học ngôn ngữ của dấu hiệu, vừa học cách diễn tả bằng lời”, mẹ của em vui vẻ cho biết.

Xin mời các bạn xem đoạn video lớp học của em: