Thông điệp video Đức Phanxicô gởi Dòng Tên Mễ Tây Cơ

293

Dòng Tên ở Mễ Tây Cơ vừa đăng một video ngắn gọn, thông điệp của Đức Giáo hoàng gởi đến cộng đoàn Dòng Tên trong nước.

Trong thông điệp, Đức Phanxicô mong muốn các anh em Dòng Tên tiếp tục làm việc vì phẩm giá của tất cả mọi người. ‘Hãy tiếp tục làm việc vì phẩm giá của Chúa Giêsu, vốn ở trong mọi người nam nữ của Mễ Tây Cơ.’ Và ngài lặp lại, ‘Hãy làm việc vì phẩm giá của Chúa Giêsu, Đấng dù trên thập giá vẫn tiếp tục làm vì những người đóng đinh Ngài.’

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của giới trẻ Mễ, nói rằng, ‘Mễ Tây Cơ có một gương mặt trẻ.’

Ngài cũng chỉ ra rằng Mễ Tây Cơ đang chịu đau khổ. Nhưng Mễ Tây Cơ tuyệt vời, với sự phong phú đầy kinh ngạc. Đức Giáo hoàng công nhận lịch sử của Mễ Tây Cơ, một lịch sử độc nhất vô nhị trong các nước châu Mỹ La tinh.

Đức Phanxicô nói rằng ngài cầu nguyện cho các anh em Dòng Tên, và xin họ cầu nguyện cho ngài. Ngài kêu gọi họ ‘cứ làm, cứ xáo lên’ một trong những câu nói nổi tiếng của ngài. Và cuối cùng, ngài mời gọi Dòng Tên làm việc cho án phong thánh của chân phước Miguel Pro và nhớ cầu nguyện xin Đức Mẹ Guadalupe phù trợ.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio