Xin che cái ngực này lại…

173

blogs.letemps.ch, Suzette Sandoz, 2016-01-31

Khi một cấp cao của Iran đến, có cần che các bức tượng và các tác phẩm nghệ thuật Ý lại không?

Tôi muốn trả lời mạnh mẽ một cách ngẫu phát là KHÔNG, trừ khi các nhà cầm quyền Phương Tây đừng bắt bất cứ một phụ nữ nào khi đến Iran phải che mặt.

statuesinsetTôi còn nhớ, đối với vua Henri IV, “Paris đáng giá một thánh lễ”. Giống như người ta liên tục nhắc cho chúng tôi, tất cả những gì xảy ra ở các xứ hồi giáo là hậu quả của các vụ thập tự chinh của người kitô, tôi nghĩ, chúng ta chắc chắn thấy nơi thái độ của vua Henri một biện minh cho cách đối xử của người Ý. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ, theo tôi, tình trạng này không giống nhau: Vua Henri IV đã từ bỏ tín ngưỡng của mình để thiết lập lại hòa bình cho xứ của ông. Nước Ý không có gì cần phải thiết lập, chính Iran mới là nước cần thiết lập lại hình ảnh của mình đối với Phương Tây và để chấm dứt các hình phạt, để có lại các trao đổi. Vậy nước Ý không cần phải che các Tây phương nghệ thuật của mình lại.

Hơn nữa, ở Âu Châu, chúng ta lẫn lộn tôn trọng người khác với phản lại văn hóa của mình. Tại sao? Tôi hiểu là người ta sẽ không đi đón một nhà lãnh đạo hồi giáo trong một hộp đêm và tránh để ông không xem buổi trình diễn áo tắm. Tôi thấy hợp lý mình không dọn món dồi lợn hoặc nấu ragu heo. Nhưng phải che các Tây phương nghệ thuật thì chỉ đi thêm một bước để cho người ta khinh Phương Tây. Chúng ta có phải là những người bỏ đạo tự tử không?

Về tác giả: Bà Suzette Sandozsinh năm 1942, bà là giáo sư danh dự về luật gia đình và thừa kế, cựu nghị sĩ của Hội đồng Cố vấn tỉnh Vaud, Thụy Sĩ.

 Sự việc: Khi Tổng thống hồi giáo Iran qua Ý, thăm viện bảo tàng, các bức tượng nghệ thuật có ngực trần của Ý bị che lại.

Marta An Nguyễn chuyển dịch