Câu chuyện của em bé muốn chị mình vui

203

Em bé có hình ảnh của bà góa rộng lượng ở đền thờ thời Chúa Giêsu: “Bà cho hết tất cả những gì bà có để sống…”

“Em đã trả giá cao hơn bất cứ người lớn nào có thể trả…”

 

  • Xin ông cho con xem xâu chuỗi màu bích ngọc.

Con muốn cho chị con.

Xin ông gói cho con trong hộp đẹp.

  • Nhưng… con có tiền không?
  • Con có chừng này đủ không thưa ông?

Ông biết không… con rất muốn tặng xâu chuỗi này cho chị con

Từ khi mẹ con mất, chị con lo cho chúng con tất cả

Con rất muốn tặng cho chị con một cái gì thật đẹp để chị con cười

Đây là tất cả những gì con có

  • Đây con. Con cẩn thận nhé.
  • Xin chào ông

…………………………………………………….

  • Đúng là tiệm ông bán xâu chuỗi này
  • Đúng
  • Tất cả các món đồ ra khỏi tiệm tôi

Tôi đều thỏa thuận giá với khách hàng

  • Nhưng em tôi chỉ có vài đồng…Và đây lại là xâu chuỗi bích ngọc

Và chúng tôi không đủ sức mua…

  • Em cô đã trả giá cao nhất,

Cao hơn bất cứ giá của người lớn nào khác trả…

Em trả với tất cả đồng tiền em có

Em chỉ muốn cô cười.

u

Marta An Nguyễn