Đối thoại liên tôn – Thông điệp bằng video của Đức Giáo hoàng tháng 01-2016

336

J.B. Thái Hòa

Từ năm 2016, Đức Phanxicô sẽ có thông điệp gởi đến mọi tín hữu Công giáo về bằng video. Các video được Đài truyền hình Vatican CTV và hãng truyền thông “La Machi” thực hiện.

Thông điệp video tháng 01 là về đối thoại liên tôn giáo

Sau đây là video và phần chuyển dịch Việt ngữ

Hầu hết mọi cư dân trên địa cầu đều tự nhận mình có niềm tin. Điều này đáng phải dẫn đến đối thoại giữa các tôn giáo. Chúng ta phải không ngừng nghỉ cầu nguyện cho điều này, và cộng tác với những người mang suy nghĩ khác biệt mình.

‘Tôi tin ở Đức Phật.’

‘Tôi tin ở Đức Chúa.’

‘Tôi tin ở Chúa Giêsu Kitô.’

‘Tôi tin ở Thượng đế Allah.’

 

Nhiều người suy nghĩ khác, cảm nhận khác, và tìm kiếm hay gặp gỡ Thiên Chúa theo những cách khác nhau. Trong đoàn người này, trong các tôn giáo này, có một điều chắc chắn cho tất cả chúng ta là: Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa.

 

‘Tôi tin ở tình yêu.’

‘Tôi tin ở tình yêu.’

‘Tôi tin ở tình yêu.’

‘Tôi tin ở tình yêu.’

Cha hi vọng anh chị em sẽ lan truyền ý cầu nguyện của cha trong tháng này:

‘Nguyện xin cho đối thoại chân thành giữa mọi người thuộc các đức tin khác nhau, sẽ sinh hoa trái hòa bình và công lý.’

Cha tin cậy nơi lời cầu nguyện của anh chị em.

RV12373_Articolo