Đức Phanxicô cầu nguyện trước máng cỏ của một em bé hồi giáo làm

617

Radio Vatican, 2015-12-22

Đức Phanxicô cầu nguyện trước máng cỏ của một em bé hồi giáo

Sau buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 16 tháng 12, Đức Phanxicô đã làm phép máng cỏ của Villa San Francisco, một nhà dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt ở Pedavena, vùng  Vénétie miền Bắc nước Ý.

Theo tiếng địa phương, máng cỏ được gọi là “CRIPA” và máng cỏ này do em Issa người hồi giáo làm với sự trợ giúp của điêu khắc gia Gilberto Perlotto, máng cỏ được làm với 208 mảnh gỗ của hơn 100 nước.

Các mảnh gỗ này không phải là những mảnh gỗ bình thường, đây là những mảnh gỗ lấy từ các nước đang chiến tranh, nơi có đau khổ và tội ác hung bạo, các tai ương do con người và thiên nhiên gây ra.

Sau khi nghe câu chuyện máng cỏ, Đức Phanxicô đã thinh lặng cầu nguyện trước máng cỏ. Khi các em về nhà mình, các em được một người có trách nhiệm ở Vatican gọi điện cho biết, Đức Giáo hoàng đã rất xúc động khi biết công việc làm này của các em.