Greg Burke, người rỉ tai

327

phép lành với linh muc

Người xưa hay nói, người có tâm đạo thì hành động của họ biến hóa không lường. Hôm nay xem bức hình của Đức Phanxicô với hai tân linh mục ở cửa sổ ban công Đền thờ Thánh Phêrô tôi thật ngạc nhiên, chỉ có Giáo hoàng Phanxicô mới nghĩ ra sáng kiến này.

“Theo Bước Chân Đức Phanxicô” với những sáng kiến của ngài, phát Thánh Kinh cho giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô, làm phòng tắm cho người vô gia cư, không cho các tiệm buôn bán “chứng chỉ Tòa Thánh”…, khi nào tôi cũng nghĩ, dĩ nhiên ngài có cả một bộ tham mưu cố vấn cho mình, với những gợi ý “việc này Vatican chưa làm”, lại thêm có ông Greg Burke, người dày kinh nghiệm trong giới truyền thông, báo chí đặt tên cho ông là “người rỉ tai, người ở đàng sau tài khoản Twitter” của Đức Phanxicô, thì nhiều khi tôi cũng không ngạc nhiên mấy trước các sáng kiến của ngài. Nhưng việc mời hai tân linh mục đứng bên cạnh ngài thì tôi nghĩ chỉ có Đức Phanxicô mới nghĩ ra!

Đây là tài khoản Twitter của ông Greg Burke, https://twitter.com/GregBurkeRome, follow ông, các bạn sẽ thấy ông “rỉ tai” cho Đức Phanxicô, nhưng thường Đức Phanxicô làm xong ông mới viết vài chữ trên tài khoản của mình!!

Marta An Nguyễn