Phong trào Focolari đưa tay ra với người hồi giáo

164

radiovaticana.va, 2015-12-12

Phong trào Focolari đưa tay ra với người hồi giáo

Phong trào Focolari và các cộng đồng hồi giáo Ý bắt tay nhau để thiếp lập một Thỏa thuận gần gũi và hợp tác. Ngày chúa nhật 13 tháng 12, một tháng sau cuộc tấn công khủng bố ở Paris, các người hồi giáo ở nhiều vùng trên khắp nước Ý họp với phong trào Focolari ở Rôma, tổng cộng có khoảng 400 người. Buổi trưa họ tham dự Kinh Truyền Tin của Đức Phanxicô ở Quảng trường Thánh Phêrô, sau đó họ có buổi Hội thảo ở Augustinianum gần Vatican.

Sau cuộc tấn công khủng bố và các xung đột gần như không giảm làm cho hàng trăm người vô tội bị giết mỗi ngày, những người muốn được sống chung hòa bình, muốn xã hội được phát triển trong tình đoàn kết, họ cảm thấy có nhu cầu dấn thân và nhận trách nhiệm để kiến tạo hòa bình. Các người cổ động cho sáng kiến này muốn cho quần chúng biết tiến trình huynh đệ và lòng thương xót mà các giáo hữu kitô giáo và hồi giáo đã dấn thân, các suy nghĩ và các câu chuyện của họ là hoa quả của một công việc kiên nhẫn đã được làm trong nhiều năm và dẫn đến việc thiết lập các mối tương quan liên cá nhân, tình đoàn kết giữa các gia đình, sự tôn trọng và kinh nễ của cả hai bên.

Những người tham dự sẽ có một thỏa ước gần gũi và hợp tác.  Trong một bản ghi nhận của mình, phong trào Focolra cho biết đường hướng của mình không phải là đề nghị một giấc mơ không thể đạt được nhưng là tạo những con đường có thể tiến đến một xã hội hội nhập, phong phú qua nét đa dạng. Phải trả lời nhẹ nhàng nhưng cương quyết với những người muốn chia rẽ, muốn duy trì cái sợ, nghĩ rằng vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực. Phong trào Focolari dấn thân trong việc đối thoại hồi giáo-kitô giáo; họ tổ chức các sự kiện này để làm thuận lợi cho tình bằng hữu và cho các trao đổi ở nhiều nước trên thế giới.

Marta An Nguyễn