Giữ lòng trung thành

304

Giáo hội vẫn trung thành nếu như giữ đôi mắt chăm hướng về Chúa Giêsu, nhưng sẽ trở thành lãnh đạm và tầm thường nếu tìm sự tiện nghi thoải mái nơi những sự thế gian. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày 23-11, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

OSSROM88246_ArticoloĐức Phanxicô chỉ ra rằng bài Tin mừng theo thánh Luca kể về chuyện bà góa bỏ hai đồng xu vào hòm dâng cúng trong đền thờ, còn những người giàu có thì bỏ rất nhiều tiền. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng, ‘bà góa này bỏ nhiều hơn bất kỳ ai,’ bởi vì những người khác cho đi của dư thừa của họ, còn bà này, dù nghèo, nhưng đã ‘cho đi tất cả sinh kế của mình.’

“Trong Kinh thánh, bà góa là phụ nữ đơn thân, không có chồng chăm sóc cho, phải tự thân vận động, sống bằng của người ta cho. Bà goá trong đoạn Tin mừng, là một bà góa đã tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Tôi muốn nhìn vào các bà góa trong Tin mừng, một hình ảnh của Giáo hội ‘góa bụa’ đang chờ Chúa Giêsu trở lại.

Giáo hội là nương tử của Chúa Kitô, nhưng Chúa đã đi và kho báu duy nhất của Giáo hội là ở nơi Chúa. Nếu Giáo hội trung tín, thì Giáo hội từ bỏ mọi sự để chờ đợi Chúa của mình trở lại. Nếu Giáo hội không có đức tin nơi tình yêu của Chúa mình, thì Giáo hội cố gắng theo một đường khác, tìm sự bảo đảm nơi những thứ thế gian hơn là nơi Chúa.

Các bà góa trong Tin mừng, là một thể hiện rất đẹp về Chúa Giêsu và Giáo hội. Có bà góa thành Nain, khóc than đưa con mình đi chôn. Có bà góa đến với quan tòa bất công để biện hộ cho con trai mình, ngày nào cũng đến gõ cửa nhà ông quan toàn và làm phiền ông không ngừng cho đến khi ông chịu đưa ra phán quyết công bằng cho bà. Đây là Giáo hội góa bụa, cầu nguyện và chuyển cầu cho con cái mình. Nhưng lòng của Giáo hội phải luôn luôn ở cùng với Chúa Giêsu, Hôn phu trên Trời.

Theo các giáo phụ sa mạc, linh hồn chúng ta cũng như Giáo hội, và linh hồn, đời sống chúng ta càng gần với Chúa Giêsu bao nhiêu, thì chúng ta càng có thêm sức tránh xa những sự thế gian, những thứ phù phiếm khiến chúng ta xa Chúa Kitô. Khi Giáo hội ‘góa bụa’ chờ đợi Chúa Giêsu, thì Giáo hội có thể trung thành, tin tưởng hôn phu của mình sẽ trở lại, hoặc Giáo hội đó bất trung, biến thành một Giáo hội lãnh đạm, tầm thường, thế gian, tìm kiếm sự thoải mái nơi những thứ khác.

Trong những ngày cuối năm phụng vụ này, chúng ta cần tự vấn lòng mình xem thử linh hồn chúng ta có đang tìm Chúa, hay đang tìm sự thoải mái nơi những thứ làm phiền lòng Chúa. Hãy để linh hồn kêu lên, ‘Lạy Chúa Giêsu, xin đến! Xin hãy đến!’ Và mong sao chúng ta gạt qua một bên những thứ vô dụng ngăn cản chúng ta giữ lòng trung thành với Chúa.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng