Vai trò của Tòa Thánh trên thế giới

322

Vatican Insider – Andrea Tornielli – 15/10/2015

Ký giả Caroline Pigozzi của tờ Paris Match vừa có cuộc phỏng vấn về nhiều chủ đề với Đức Giáo hoàng Phanxicô, tại Nhà trọ thánh Marta, Vatican.

Đức Phanxicô ở Liên Hiệp Quốc

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nói về đóng góp của Tòa Thánh trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế.

‘Chúng ta phải cố gắng khuyến khích đối thoại như là khí cụ để giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình. Chúng tôi đang không ngừng nghỉ tìm kiếm các giải pháp hòa bình và những con đường đàm phán cho các khủng hoảng và xung đột. Tòa Thánh không có lợi ích gì cần phải bảo vệ trên trường quốc tế, nhưng chúng tôi hành động qua tất cả mọi kênh làm việc khả dĩ để tạo gặp gỡ qua đối thoại, các tiến trình hòa bình và tôn trọng nhân quyền.

Bằng việc đến thăm các nước như Albania và Bosnia Herzegovina, tôi đã cố gắng thúc đẩy các mẫu gương chung sống và hợp tác hòa bình giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, để cho các vết thương hở miệng trong những xung đột gần đây, có thể được chữa lành. Tôi không tạo ra các kế hoạch, cũng không bắt tay với các chiến lược chính trị quốc tế.

Tôi biết rằng, trong nhiều hoàn cảnh, tiếng nói của Giáo hội là một vox clamantis, tiếng kêu của một con người chơ vơ trong hoang mạc. Nhưng, tôi tin rằng lòng tin vào Tin mừng mời gọi chúng ta hãy là người xây những nhịp cầu chứ không phải các bức tường.

Chúng ta không được thổi phồng quá mức vai trò của Giáo hoàng và Tòa Thánh. Những gì diễn ra giữa Hoa Kỳ và Cuba là một ví dụ tốt, chúng tôi đơn giản chỉ là cố gắng tạo điều kiện cho một ý chí đối thoại đã có nơi lãnh đạo của hai nước. Trên hết tất cả, việc chúng tôi là là cầu nguyện.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch