Nhà trọ cho người vô gia cư ở Vatican đã mở cửa

406

Nhà trọ người vô gia cưThứ tư 7 tháng 10 vừa qua, nhà trọ cho người vô gia cư ở gần Quảng trường Thánh Phêrô đã được khánh thành và đã bắt đầu đón nhận người vô gia cư. Theo ý nguyện của Đức Phanxicô, nhà trọ đã được Quỹ bác ái của giáo hoàng thực hiện và do Tổ chức đặc trách dịch vụ từ thiện của Đức giáo hoàng quản trị, Giám mục Konrad Krajewski đứng đầu tổ chức này.


Căn nhà có tên “Chúa nhật của Lòng thương xót”, có thể tiếp 34 người vô gia cư nam và do các nữ tu Dòng Mẹ Têrêxa Calcutta chăm lo. Các người vô gia cư ngủ ở đây và ăn sáng ở nhà “Quà Mẹ Maria” gần đó. Căn nhà này có 50 giường dành cho các người vô gia cư nữ và có khoảng 30 người ở đây thường xuyên. Dòng Mẹ Têrêxa cũng chăm lo các trung tâm khác ở gần ga Termini, Rôma và San Gregorio al Celio.