Obama: “Giáo hoàng Phanxicô, tôi ngưỡng mộ ngài”

695

lapresse.ca, 2015-10,03

Người nhiệt thành ủng hộ Đức Phanxicô, ngày thứ sáu 25-9 vừa qua, tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ tái xác nhận tấm lòng ngưỡng mộ của mình đối với Đức Giáo hoàng mà ông vừa tiếp đón.

Barack Obama không bỏ qua cơ hội nào mà không tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với Đức Giáo hoàng. Thứ sáu vừa qua, ông đã ca ngợi Đức Giáo hoàng, một “người tốt”, và thật vô ích khi cố gán cho ngài những nhãn hiệu như “bảo thủ, tiến bộ, cánh hữu hay cánh tả”.

“Đức Giáo hoàng Phanxicô, tôi ngưỡng mộ ngài”, Barack Obama tuyên bố khi được hỏi về cuộc gặp gỡ của ông với Đức Giáo hoàng ở Nhà Trắng vừa qua, năm ngoái Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến ông ở Vatican. “Đó là người thiện tâm. Cuộc viếng thăm nước Mỹ của ngài đã để lại một tác động khổng lồ, cũng như bất cứ nơi nào ngài đến trên thế giới (…) ngài thể hiện điều cốt yếu của Kitô giáo, Tổng thống Obama nói thêm, ông là người theo đạo Tin Lành.

Có óc hài hước

Barack Obama, nhấn mạnh đến tinh thần hài hước của Đức Giáo hoàng, ông cho rằng ngài đã đóng một vai trò bổ ích khi ngài “nhẹ nhàng” đặt những người ở trong tư thế “không được thoải mái”, đẩy họ vào thành lũy của họ. “Ngài yêu cầu tất cả, dù họ có khuynh hướng chính trị nào đi nữa, họ cũng có thể làm tốt hơn để được lợi ích và  để yêu thương”, tổng thống Obama tuyên bố.

Được hỏi về tác động của buổi gặp gỡ ở Phòng Bầu dục trên mình, tổng thống Mỹ tuyên bố, trước hết ông học được bài học khiêm tốn của Đức Giáo hoàng. “Điều phi thường ở ngài là tính khiêm tốn. Ngài dứt khoát không nói kiểu “tôi có lý 100%, bạn sai 100%”.

Obama Pope francis

Marta An Nguyễn chuyển dịch