Tôn trọng và lắng nghe Thiên thần Hộ thủ của mình

1480

Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người một Thiên thần Hộ thủ để đồng hành với chúng ta, cho lời khuyên và bảo vệ, một thiên thần mà chúng ta nên lắng nghe với sự hiền lành và tôn trọng. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu, 02-10, lễ kính Thiên thần Hộ thủ, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Lấy ý từ lễ kính các Thiên thần Hộ thủ, bài giảng của Đức Giáo hoàng suy niệm về sự hiên diện thiêng liêng này trong đời sống chúng ta, ngài mô tả các thiên thần là đại sứ Chúa gởi đến đồng hành với mỗi một người chúng ta. Ngài lưu ý rằng, bằng chứng cho điều này được mô tả trong biến cố Thiên Chúa đuổi Ađam ra khỏi vườn Địa đàng. Ngài không để Ađam đơn độc tự thân vận động, hay bảo là  ‘gắng hết sức mà tự lo cho mình đi.’  Nhưng, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng, mỗi một người đều được Chúa ban cho một Thiên thần Hộ thủ ở bên cạnh mình.

Đại sứ của Chúa bên cạnh chúng ta

‘Ngài luôn luôn ở với chúng ta!  Và thực tế là vậy.  Như có một đại sứ của Chúa ở với chúng ta.  Và Chúa khuyên chúng ta rằng: ‘Hãy tôn trọng sự hiện diện của thiên thần hộ thủ!’ Và ví dụ như, khi chúng ta, phạm một tội và tin rằng chúng ta phải đơn độc mà tự liệu cho mình: Nhưng không, ngài có ở đó. Hãy biết tôn trọng sự hiện diện của ngài. Lắng nghe tiếng thiên thần, bởi ngài cho chúng ta lời khuyên. Khi chúng ta nghe lời linh hứng: ‘Nhưng hãy làm thế này … thế này tốt hơn … đừng làm việc đó.’ Hãy lắng nghe. Đừng chống đối ngài.

Thiên thần hộ thủ luôn luôn bảo vệ chúng ta, đặc biệt là khỏi sự dữ. Đôi khi, chúng ta tin rằng chúng ta có thể giấu diếm nhiều thứ, những sự xấu xa, nhưng đến cuối cùng luôn được phơi bày ra ánh sáng. Thiên thần hộ thủ ở đó để cố vấn cho chúng ta  và ‘che chắn cho chúng ta’ như một người bạn. Một người bạn mà chúng ta không thấy nhưng nghe được.  Một người bạn đến một ngày sẽ ở cùng chúng ta trong niềm vui bất diệt của Thiên đàng.’

Tôn trọng và lắng nghe thiên thần hộ thủ

Đức Phanxicô tiếp lời, ‘Tất cả những gì ngài muốn là chúng ta hãy lắng nghe và tôn trọng ngài. Tất cả chỉ là: tôn trọng và lắng nghe.  Và sự tôn trọng cùng lắng nghe người bạn đồng hành này, chính là sự hiền lành. Người Kitô hữu phải hiền lành, khi đối diện với Thần Khí Chúa. Hiền lành với Thần Khí mở đầu bằng sự nhún nhường trước lời khuyên của người bạn đồng hành trên đường đời của chúng ta.

Và để hiền lành, chúng ta cần phải trở nên nhỏ bé như trẻ nhỏ, và thiên thần hộ thủ của chúng ta là một người đồng hành dạy chúng ta sự khiêm nhượng này, và chúng ta nên lắng nghe ngài với lòng khiêm nhượng như đứa trẻ.

Chúng ta cùng nguyện xin Chúa ơn hiền lành này, ơn biết lắng nghe tiếng của người bạn đồng hành thiêng liêng, tiếng của đại sứ Chúa sai đến đi cùng chúng ta và nâng đỡ chúng ta.  Chúng ta phải luôn luôn tiến tới trên đường. Và trong thánh lễ này, khi chúng ta tôn vinh Chúa, hãy nhớ lại Chúa tốt lành biết bao, Đấng ngay sau khi chúng ta đánh mất tình thân với Ngài, đã không để chúng ta một mình, không bỏ rơi chúng ta.’

Domenico_Fetti_-_The_Guardian_Angel_Protecting_a_Child_from_the_Empire_of_the_Demon_-_WGA7849J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng