Em Damien 8 tuổi nhận thư Đức Giáo hoàng

527
Các em bị bệnh của Hiệp hội Unitalsi gặp Đức Phanxicô ở Nhà nguyện Thánh Mácta.
Các em bị bệnh của Hiệp hội Unitalsi gặp Đức Phanxicô ở Nhà nguyện Thánh Mácta.

Em Damien 8 tuổi, em vừa nhận một lá thư của Đức Giáo hoàng. Em Damien người Ý, em viết thư mời Đức Phanxicô vào nhóm của em và các bạn em, nhóm Unitalsi (Hiệp hội Quốc gia Ý chuyên chở người bệnh) và cùng với các em làm “đại sứ hòa bình” khi các em đi hành hương ở Lộ Đức miền Nam Tây nước Pháp.
Sáng thứ tư hôm nay, 30-9, thư của Đức Phanxicô đã được đọc trong thánh lễ dâng ở Đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức nhân chuyến đi hành hương thứ 10 của Trẻ em Sứ mệnh Hòa bình của Hiệp hội Quốc gia chuyên chở người bệnh đi Lộ Đức và đến các đền thánh quốc tế khác.
Trong bức thư trả lời của mình, Đức Phanxicô khuyên em Damien giao phó các hy vọng cũng như nỗi buồn của em cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Ngài cũng xin em chứng tỏ cho người lớn thấy các em cũng biết “cầu nguyện, muốn điều tốt cho Chúa Giêsu, người bạn không bao giờ phản bội mình, các em cùng giúp nhau và hy vọng vào một tương lai tốt hơn”.
Đức Phanxicô cũng xin em cầu nguyện cho tất cả các trẻ em đang trên con đường hy vọng để đến Âu Châu.