“Tôi sẽ tận mắt thấy Đức Chúa”

294

Kitô hữu phải an ủi nhau qua những việc tốt và ân cần chứ không phải những lời huyên thuyên vô dụng. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng sáng ngày thứ ba 01-9, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta, lần đầu tiên kể từ sau đợt nghỉ mùa hè.

AFP4471439_ArticoloLấy ý từ thư thánh Phaolô gởi cho tín hữu Thessalonika về việc cần phải có đức tin và đức cậy mạnh mẽ trong cuộc gặp gỡ chung cuộc với Chúa Kitô, Đức Giáo hoàng nói rằng thánh tông đồ viết rằng Chúa có thể đến mà không báo trước ‘như kẻ trộm’ nhưng Chúa Giêsu đến đem lại ơn cứu độ cho những ai tin Ngài. ‘Lời khuyên của tôi là hãy an ủi nhau, và giúp đỡ nhau, và sự an ủi này sẽ cho các bạn hi vọng.

Đây là lời khuyên của tôi, ‘hãy an ủi nhau.’ Nói về điều này, tôi muốn hỏi các bạn một điều: chúng ta có nói về việc Thiên Chúa sẽ đến và chúng ta sẽ gặp Ngài hay không? Hay chúng ta nói về đủ thứ chuyện, kể cả thần học, đủ thứ chuyện về Giáo hội, các cha, các xơ, các đức cha, đủ thứ?  Và một điều nữa là liệu hi vọng này có phải niềm vui an ủi của chúng ta hay không? ‘Hãy an ủi nhau,’ hãy làm an ủi những người trong cộng đoàn. Trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ, chúng ta có nói về điều này, về việc chúng ta đang chờ đợi Chúa, Đấng sẽ đến, hay không?  Hay thay vào đó, chúng ta huyên thuyên về chuyện này chuyện kia để cho hết giờ và đỡ chán?’

Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích về câu thánh vịnh đáp ca: ‘Tôi chắc chắn là tôi sẽ gặp thấy sự tốt lành của Đức Chúa nơi mảnh đất của kẻ sống’ rồi đặt câu hỏi: các bạn có chắc là mình sẽ gặp Chúa hay không?  Đức Phanxicô khuyên chúng ta hãy theo gương của ông Gióp, người cho dù gặp đủ mọi bất hạnh, vẫn giữ niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa, và tin rằng ông sẽ được tận mắt thấy Ngài.

‘Đúng là thế, Ngài sẽ đến để phán xét và khi đến Nhà nguyện Sistine, chúng ta sẽ thấy quang cảnh tuyệt đẹp của Ngày Phán xét.  Nhưng chúng ta cũng phải tin rằng Ngài sẽ đến tìm tôi, bởi tôi thấy Ngài tận mắt, tôi giữ lấy Ngài và luôn luôn ở cùng Ngài.  Đây chính là hi vọng mà thánh tông đồ Phaolô bảo chúng ta hãy giải thích cho người khác qua đời sống của mình, làm chứng cho hi vọng này.  Đây chính là sự vui lòng đích thực, là hiện thực đích thực: ‘Tôi chắc chắn là tôi sẽ thấy sự ân cần của Chúa.’

Như thánh Phaolô động viên các tín hữu tiên khởi, Đức Phaolô cũng trích lại lời khuyên của thánh nhân với các tín hữu trong giáo hội thời nay: ‘Hãy làm vui lòng nhau với việc tốt, và giúp đỡ nhau. Như thế, chúng ta sẽ tiến tới.

Chúng ta hãy xin Chúa ơn này: xin cho hạt giống hi vọng mà Ngài đã gieo vào lòng chúng ta được nảy mầm và lớn lên cho đến khi chúng ta được gặp Ngài chung cục.

‘Tôi chắc chắn là tôi sẽ thấy Đức Chúa.’ ‘Tôi chắc chắn là Chúa chúng ta sống.’ ‘Tôi chắc chắn là Chúa chúng ta sẽ đến tìm tôi.’

Đây phải là chân trời nhận thức của chúng ta.  Hãy xin Chúa ơn này, và hãy an ủi nhau với việc tốt và những lời ân cần, hãy đi theo con đường này.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng