Đức Phanxicô: “Người cộng sản cầm nhầm cờ của chúng tôi, lá cờ của người nghèo”

8274

aleteia.org, Manuel Bru, 2015-07-20

Đức Phanxico nghèo

Đức Phanxicô nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn của nhật báo Rôma “Il Messagero”: Marx không có gì mới và “nạn nghèo khó là trọng tâm của Phúc Âm”.

Đức Phanxicô là người cộng sản ư? Chắc chắn là không! Đức Phanxicô chưa bao giờ nói người cộng sản đã lấy cắp người nghèo của Giáo hội như một vài tờ báo đã nói. Trong một cuộc phỏng vấn dài với ký giả Ý  Franca Giansoldati của nhật báo Rôma Il Messaggero, Đức Phanxicô đã nói chính xác như sau:

“Tôi chỉ đơn giản nói chính những người cộng sản đã lấy ngọn cờ nghèo khó của Giáo hội. Nghèo khó là trọng tâm của Phúc Âm. Đoạn 25 Phúc âm thánh Máthêu cho chúng ta thấy dựa trên tiêu chuẩn nào Chúa sẽ phán xét chúng ta: “Ta đói. Ta khát. Ta đau bệnh. Ta mình trần. Ta bị tù”. Các Mối Phúc Thật là một ngọn cờ khác. Người cộng sản nói tất cả những chuyện này là của họ. Lạ chưa! Họ đi sau chúng ta 20 thế kỷ! (Đức Giáo hoàng bật cười và nói thêm:) Vậy khi họ nói như vậy thì mình có thể nói với họ: A, các bạn là Kitô hữu!”

Những gì Đức Giáo hoàng nói là hoàn toàn rõ ràng. Ngài không nói người cộng sản lấy cắp “người nghèo của chúng ta” nhưng lấy cắp “ngọn cờ của người nghèo”: nói một cách khác là ngọn cờ bảo vệ người nghèo, bảo vệ phẩm cách và quyền lợi của họ, bảo vệ công chính xã hội cho họ, bảo vệ người nghèo của quả đất. Và bao nhiêu năm qua từ ngày các chế độ cộng sản sụp đổ, những chế độ bức bách dân chúng của họ đã đủ để có thể nói lên những điều này mà không gây hiểu lầm.

Dù chủ nghĩa mác-xít, như một ý thức hệ hay như một chế độ độc tài vẫn còn tồn tại ở một vài nước trên thế giới, thì sự thật đây là câu chuyện lịch sử có từ xưa. Chính xác là thế nên không được ngạc nhiên vì lời nói của Đức Giáo hoàng, người không sợ các câu chữ. Chắc chắn, trong hàng chục năm, người ta đã thấy cánh tả chính trị giương cao ngọn cờ người nghèo, còn cao hơn cả Giáo hội nên điều này đã ghi sâu vào tâm thức dư luận quần chúng. Đây không phải là lời cáo buộc nhưng là ghi nhận, dù sao, là Kitô hữu, chúng ta không được thoái thác mọi trách nhiệm của mình. Chắc chắn ngọn cờ người nghèo được chủ nghĩa xã hội giương lên là ngọn cờ giả, dù cho như Đức Gioan-Phaolô II đã từng nói, nhiều người đã giương lên trong thiện ý tốt.

Dù ngọn cờ người nghèo được Giáo hội giương lên không được tất cả mọi Kitô hữu cầm trong tay vì rất nhiều người trong số họ còn cầm ngọn cờ của một chủ nghĩa tự do không tương trợ hay họ còn nghĩ đến lợi ích riêng của mình nhiều quá thì họ không giương bất cứ một ngọn cờ nào.

Marta An Nguyễn chuyển dịch