Đại học hè “Diễn viên chính của Tương lai”: Đào tạo những người nắm quyết định trong tương lai

189

aleteia.org, Benjamin Coste, 2012-07-23

Diễn viên chính của Tương lai

Chủ đề năm 2012 của đại học hè “Diễn viên chính của Tương lai” là “Can đảm và Sự thật”. Hàng năm vào tháng 8, Đại học hè tổ chức ở Fontainebleau (Seine-et-Marne), Pháp. Linh mục Pierre-Hervé Grosjean thuộc giáo phận Versailles là một trong các nhà tổ chức đại học hè trả lời phỏng vấn.

Cái gì đã là động lực để tổ chức buổi gặp gỡ các người quyết định cho ngày mai mà xã hội chúng ta đang cần?

Để làm được điều này, chúng tôi đề nghị các sinh viên nên được đào tạo về mặt nhân bản và thiêng liêng, tạo điều kiện để trong những ngày này họ gặp các nhà quyết định lớn, các Kitô hữu. Trong hai năm trước, chúng tôi đã mời các chính trị gia như ông Laurent Wauquiez, bà Nathalie Kosciusko-Morizet, các nhà điều khiển như ông Emmanuel Faber, giám đốc điều hành công ty Danone. Năm nay chúng tôi mời bà Anne Lauvergeon, cựu chủ tịch công ty Areva, ông Jean-Pierre Raffarin, cựu Thủ tướng, ông Geoffroy Roux de Bézieux, giám đốc công ty Virgin Mobile.

Để có thể thấy làm sao chính mình có thể đảm đương trách nhiệm, chúng tôi muốn các sinh viên tham dự suy tư về các vấn đề luân lý, để họ có thể đối diện và lượng định được tương lai mong chờ ở họ, những người vững mạnh có thêm các “giá trị luân lý” như thế nào.

Ai sẽ tham dự trong những ngày này?

Phần ghi tên đã xong, điều đó chứng tỏ đại học hè đáp ứng mong chờ của nhiều người. Hai trăm sinh viên sẽ tham dự năm thứ ba đại học hè “Diễn viên chính của Tương lai”. Đa số họ sẽ là những người nắm những chức vụ có trách nhiệm trong tương lai. Giáo hội không nên bỏ qua họ. Không phải vì mình quan tâm đến người yếu nhất, nghèo nhất mà Giáo hội không tháp tùng những người nắm quyết định, ngược lại là đàng khác. Trong thiên chức linh mục của tôi, tôi nhận thấy sự khó khăn nơi những người trẻ là họ khó giải quyết được tham vọng riêng của mình và đức tin Kitô giáo. Với “Diễn viên chính của Tương lai”, chúng tôi tránh cho họ mối bận tâm này và cho họ thấy Giáo hội tháp tùng họ,  và mời gọi họ đem ý nghĩa đến cho tham vọng này, đem tài năng của mình ra phục vụ vì lợi ích chung và phục vụ cho Phúc Âm.

Vì sao cha chọn chủ đề “Can đảm và Sự thật” cho năm nay?

Người Kitô hữu giữ chức vụ điều khiển trong giai đoạn khủng hoảng phải là “cộng tác viên của Sự thật”, theo tinh thần của Đức Bênêđictô XVI. Điều này đòi hỏi họ phải can đảm. Các diễn giả sẽ nói chuyện về những lúc mà họ cần phải có can đảm để nói lên sự thật. Họ không đến nói chuyện về luật với các sinh viên. Họ xin các người tham dự không thâu bài nói chuyện của họ. Như thế họ hoàn toàn an tâm thổ lộ các vấn đề, các nố lương tâm cũng như các niềm vui của họ.

Marta An Nguyễn chuyển dịch