Giáo hội Việt Nam lo ngại về một dự luật tôn giáo

2673

la-croix.com, 2015-08-21

Các chủng sinh Việt Nam trong một buổi viếng thăm mục vụ của Hồng y Filoni ở Hà Nọi ngày 20 tháng 1-2015

Một dự luật dự trù buộc tất cả các tổ chức tôn giáo phải báo cáo cho nhà cầm quyền tất cả mọi sinh hoạt nội bộ dù đó là các nghi lễ phụng vụ, các sinh hoạt đào tạo hay các khía cạnh về mặt tổ chức.

Trong một bản tin ngày thứ năm 20 tháng 8, Radio Vatican cho biết Giáo hội Công giáo cũng như các Giáo hội Kitô khác ngày càng lo về một dự luật của chính quyền can thiệp trên đức tin và tôn giáo, có nguy cơ siết chặt lại quyền tự do tôn giáo.

Tài liệu vừa được đưa ra thảo luận không có một thay đổi nào so với bản tài liệu đưa ra trước đây. dù Giáo hội Việt Nam đã có phản ứng mạnh về vấn đề này.

Một dự luật dự trù buộc tất cả các tổ chức tôn giáo phải báo cáo cho nhà cầm quyền tất cả mọi sinh hoạt nội bộ dù đó là các nghĩa lễ phụng vụ, các sinh hoạt đào tạo hay các khía cạnh về mặt tổ chức, đó là điều chính mà hội đồng giám mục lo ngại. Các hình phạt sẽ là cấm đoán các sinh hoạt của Giáo hội.

Ngược với nhân quyền

Tham khảo qua văn phòng tôn giáo vào tháng 5 vừa qua, các giám mục nhấn mạnh dự luật này vi phạm quyền tự do tôn giáo, đi ngược với Tuyên ngôn về Nhân quyền và Hiến chương Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được bổ túc vào năm 2013.

Được trình bày dưới tên là “Dự luật số 4”, một dự luật về các tín ngưỡng và tôn giáo được Hội đồng Tôn giáo nhắc lại vào tháng 4-2015. Dự luật gồm gồm 12 chương và 27 trang áp đặt một quy tắc nhà nước trên các sinh hoạt nội bộ tôn giáo. Dự luật đã được gởi cho các nhà cầm quyền tôn giáo và các cộng đoàn tôn giáo với một hạn định 15 ngày phải cho ý kiến và phần đóng góp của mình. Quá thời hạn này có nghĩa là đồng ý với quyết định của nhà cầm quyền. Câu trả lời nhanh chóng và chỉ trích công khai dự luật số 4 của toàn thể hàng giáo sĩ và các cộng đoàn tôn giáo cũng không làm cho nhà cầm quyền lùi bước.