Giới thiệu Quỹ Thánh Phêrô của Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montréal

287

Giới thiệu Quỹ Thánh Phêrô của Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montréal

oca

Chúa Giêsu gọi họ, cùng nhau chúng ta đào tạo họ

Quỹ Thánh Phêrô trực thuộc Tòa Thánh La Mã. Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montréal yểm trợ Quỹ Thánh Phêrô để bảo trợ ơn gọi linh mục tại các nước nghèo trên khắp thế giới.

Kitô hữu chúng ta có nhiệm vụ cung cấp cho Giáo hội các linh mục mà Chúa Kitô cần

Chúa phán ”Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”, là Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm cung cấp cho Giáo hội các linh mục mà Chúa Kitô cần.

Đáp lời mời gọi này và được sự khuyến khích của Cha Quản nhiệm và Hội đồng Mục vụ cũng như Hội đồng Quản trị, Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Montréal, với sự góp sức vô vị lợi quý báu của nhiều vị hảo tâm, đã đứng ra tổ chức một bữa ăn để gây quỹ giúp cho các ơn gọi linh mục, qua trung gian của Quỹ Thánh Phê-rô.

Quỹ thánh Phê-rô là một cơ quan của Giáo hoàng, trụ sở chính đặt tại Roma. Chính vì là cơ quan của Giáo hoàng nên tất cả các Giáo phận trên khắp thế giới đều có bổn phận đóng góp cho Giáo hội trong công tác bảo trợ ơn gọi.

Theo yêu cầu của địa phận, mỗi giáo xứ hàng năm đều phải quyên góp cho Quỹ thánh Phê-rô vào tháng Giêng. Số tiền này sẽ gởi trực tiếp cho cơ quan và không qua Tòa giám mục.

Đóng góp vào việc bảo trợ ơn gọi là đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su. Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô đệ nhị đã nói: Không được để cho bất cứ ơn gọi nào phải bị mất vì lý do thiếu phương tiện tài chánh.

Số tiền đóng góp của chúng ta không phải chỉ nhằm giúp cho một chỗ mà cho tất cả mọi Chủng viện của các nước nghèo trên thế giới (Trong số đó có Việt Nam).

Bà Jeanne Bigard
Bà Jeanne Bigard

Quỹ Giáo hoàng thánh Phê-rô được thành lập năm 1889 bên Pháp do bà Jeanne Bigard, và đến năm 1922 thì được nâng lên hàng công trình của Giáo hoàng. Tôn chỉ ban đầu của Hội và cho đến bây giờ vẫn nhắm vào việc cầu nguyện là chính yếu. 

Quỹ Giáo hoàng thánh Phê-rô là một bộ phận của Bộ Truyền giáo đứng đầu bởi một đức Hồng Y Bộ trưởng, tiếp đến là các Đức Ông đặc trách từng bộ phận và vị Giám đốc quốc gia. Hiện nay công trình này có mặt trên khắp năm châu, bảo trợ cho khoảng 80 000 chủng sinh trên hơn 900 đại chủng viện.

– Có nhiều cách để giúp:

. Cầu nguyện: để xin chủ mùa gặt gởi thêm thợ gặt (Mt 9,38)
. Làm chứng: chia sẻ với người lân cận về tầm quan trọng của việc cần thiết của ơn gọi linh mục và mời mọi người cùng tham gia việc này.

. Bảo trợ một chủng sinh: Một học bổng cho suốt 5 năm Thần học là 2500.00$. Có thể đóng một lần hoặc chia ra nhiều lần để mỗi năm có được 500.00$. Nếu có khả năng, chúng ta có thể giúp riệng một mình. Nếu tha thiết muốn giúp, chúng ta có thể lập thành những nhóm 10 người, và với 1$ mỗi tuần chúng ta cũng có thể bảo trợ được một chủng sinh.

– Những ơn ích:

    . Các ân nhân đều được cầu nguyện hằng tuần trong các thánh lễ tại Rome và tại trụ sở ở Canada.

    . Các ân nhân đều được cầu nguyện trong các thánh lễ hằng ngày tại các Đại Chủng viện và trong kinh nguyện của các Chủng sinh.

    . Sau khi thụ phong, các linh mục sẽ cầu nguyện suốt đời cho ân nhân của mình trong những lúc dâng thánh lễ.

    . Tất cả các học bổng hay quà tặng gởi cho quỹ thánh Phê-rô đều được cấp biên lai khai thuế.

– Liên lạc:

     . Quỹ giáo hoàng thánh Phê-rô:

       (Mme Claire Vu)

       175 rue Shebrooke Est, Montréal QC H2X 1C7

       Tel. 514-844-1929

     . Nhóm St- Francois Xavier: Thầy Vũ Đình Hòa

     . Nhóm St-Pierre: Chị Nguyễn thị Thanh Loan

Các linh mục ở Phi châu
Các linh mục ở Phi châu