Quỹ Thánh Phêrô ngày nay

329

Quỹ Thánh Phêrô ngày nay

quyên góp thánh Phêrôvatican.va/roman, Osservatore Romano

Ngay từ ngày đầu tiên của triều giáo hoàng của mình, Đức Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh đến Quỹ Thánh Phêrô một cách đặc biệt.

“‘Quỹ Thánh Phêrô’ là tên gọi quen thuộc của sự đóng góp của các tín hữu cho các công việc từ thiện của Giám mục địa phận Rôma đối với Giáo hội hoàn vũ. Hành vi này không những chỉ có giá trị về mặt thực tiễn nhưng nó còn là một hành vi tượng trưng, một dấu chỉ liên kết với Giáo hoàng, một dấu chỉ chứng tỏ sự quan tâm đến các nhu cầu của anh em chúng ta; vì thế, sự đóng góp của các anh chị em là một giá trị sâu xa cho Giáo hội” (Bài diễn văn của Nhóm Quỹ Thánh Phêrô, 25 tháng 2-2006).

Các giá trị của hành vi này được thực hiện qua sáng kiến của Giáo hội như Đức Bênêđictô XVI đã đề cập đến trong Thông điệp ‘Thiên Chúa là tình yêu’ đầu tiên của ngài ngày 25 tháng 12-2005 :

“Là một tổ chức phục vụ tín hữu, Giáo hội không bao giờ tự miễn cho mình công việc từ thiện, mặt khác, sẽ không bao giờ có một tình trạng nào mà người ta không cần đến sự trợ giúp từ thiện của mỗi tín hữu Kitô, vì con người, vượt lên trên công chính, lúc nào cũng cần và sẽ cần tình yêu” (n. 29).

Đó là sự trợ giúp luôn được thúc đẩy bởi tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa:

“Từ sự kiện này, điều rất quan trọng là hoạt động từ thiện của Giáo hội phải được duy trì trong sự cao cả và không hòa vào trong một tổ chức trợ giúp, không trở thành như một cơ quan thường. Nhưng đâu là các yếu tố cấu trúc để tạo nên cốt lõi của lòng mến theo tinh thần Kitô giáo và Giáo hội?” (n. 31).

Sự quan tâm đến Quỹ Thánh Phêrô là phương cách để tín hữu nâng đỡ sứ vụ của các vị kế nhiệm Thánh Phêrô, để phục vụ Giáo hội hoàn vũ. Đức Gioan-Phaolô II đã nói như sau:

“Anh chị em đã biết các nhu cầu ngày càng tăng của công việc tông đồ, các nhu cầu của Giáo hội đặc biệt trong các công việc truyền giáo, các lời kêu xin của dân chúng, của những gia đình gặp khó khăn bất ngờ. Bao nhiêu người chờ sự giúp đỡ của Tòa Thánh mà họ không tìm được sự giúp đỡ ở chỗ nào khác.

Trong nhãn quan này, Quỹ Thánh Phêrô là quỹ đóng góp thật sự vào công việc truyền giáo, đặc biệt nếu chúng ta nghĩ đến ý nghĩa và tầm quan trọng của sự chia sẻ cụ thể với những gì Giáo hội hoàn vũ quan tâm đến” (Bài diễn văn của Nhóm Quỹ Thánh Phêrô, 28 tháng 2-2003).

Các đóng góp của tín hữu cho Quỹ Thánh Phêrô được dùng để giúp các công việc của Giáo hội, các công việc nhân đạo, xã hội, cũng như các công việc của Tòa Thánh. Là vị Mục tử của toàn Giáo hội, Đức Giáo hoàng cũng quan tâm đến các nhu cầu vật chất của các địa phận nghèo, các Dòng và các giáo dân gặp các khó khăn lớn (gia đình nghèo, trẻ em nghèo, những người sống bên lề, nạn nhân của chiến tranh hay tai ương thiên nhiên; đặc biệt giúp đỡ các Giám mục hay các Địa phận gặp khó khăn, giáo dục công giáo, giúp người tị nạn hay người di dân…)

Quỹ Thánh Phêrô có từ thời các Giáo hội sơ khai:

“Nguyên tắc chính của sự trợ giúp cho công việc tông đồ của Tòa Thánh là sự đóng góp tự nguyện của các tín hữu công giáo trên khắp toàn cầu, những người thiện tâm. Điều này phù với truyền thống có từ trong Thánh Kinh (Phúc Âm Thánh Luca 10, 7) và các lời giảng dạy của các Thánh Tông đồ (1 Co 9, 11)” (Thư của Đức Gioan-Phaolô II gởi Hồng y Quốc vụ khanh, 20 tháng 11-1982).

Chúng ta hãy giúp Đức Giáo hoàng để ngài giúp người khác! Số tiền của anh chị em dù nhỏ đến như thế nào cũng rất quan trọng.

Địa chỉ của Quỹ Thánh Phêrô ở Rôma:

Ufficio Obolo di San Pietro 00120 Città del Vaticano

Marta An Nguyễn dịch