“Không người trẻ nào muốn đi Ngày Giới Trẻ 2016 mà không đi được vì thiếu tiền!”

363

aleteia.org, 2015-06-25

“Không người trẻ nào muốn đi Ngày Giới Trẻ 2016 mà không đi được vì thiếu tiền!”Trong một cuộc họp báo tại “Cánh đồng của Lòng Thương Xót”, linh mục João Chagas, người đảm trách Ngày Giới Trẻ của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân trả lời về việc chuẩn bị cho người trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ 2016 tổ chức ở Ba Lan, về các yêu cầu của Giáo hoàng cho buổi gặp gỡ này và về Cửa Thánh được dựng lên cho dịp này và qua cánh cửa này, các người tham dự sẽ bước vào Ngày Giới Trẻ.

Cánh đồng của Lòng Thương Xót

Thật khích lệ khi thấy công việc chuẩn bị cho “Cánh đồng của Lòng Thương Xót” đã tiến hành rất nhanh.  Năm ngoái tôi đến đây cỏ mọc thật cao và chúng tôi tự hỏi không biết làm sao tổ chức buổi canh thức và Thánh lễ kết thúc ở đây. Bây giờ nhìn cánh đồng đã được dọn sạch, chúng tôi đã hình dung ra được ngày này sang năm, các người trẻ sẽ ở trên Cánh đồng của Lòng Thương Xót Cracovia.

Chuẩn bị cho người trẻ

Đầu tiên hết, người trẻ phải có ước mong tham dự Ngày Giới Trẻ này. Đôi khi chúng tôi phải nói, nhưng chỉ nói sau khi gợi ý: Không thể đi được! Tâm lý của tuổi trẻ: khi họ nghe cái gì không thể làm được thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện! “Con đến đó và con đến được!” Người trẻ thích được thách thức! Tôi nghĩ không một người trẻ nào muốn đi Ngày Giới Trẻ mà phải bỏ cuộc vì thiếu tiền. Họ phải bắt đầu suy nghĩ và cầu nguyện xem có cách nào cụ thể, khôn ngoan để tìm nguồn tài trợ cho chuyến đi của mình! Và để thực hiện được, phải cùng làm với nhiều người, trong nhóm cầu nguyện, ở giáo xứ, ở cộng đoàn… Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh hơn. Làm sao cùng nhau chuẩn bị để tham dự Ngày Giới Trẻ, từng nhóm? Hoặc nếu cả nhóm không cùng đi được thì ít nhất cũng gởi vài người đại diện đi.

Các yêu cầu của Đức Giáo hoàng

Hồng y Rylko, Chủ tịch Hội đồng của chúng tôi, hồng y hay gặp Đức Phanxicô để thông báo cho ngài các tin tức cập nhật, như thực hiện Năm Thánh Lòng Thương Xót ở Cracovia. Theo dự trù thì người trẻ sẽ xuất phát từ một điểm ở thành phố để đi đến Đền Thánh Lòng Thương Xót, chúng tôi mong các em sẽ sống Năm Thánh và hưởng các ơn lành trong Năm Thánh này. Như thế có sự hài hòa giữa việc chuẩn bị dự Ngày Giới Trẻ và tâm tình của Giáo hội đang sống trong năm này: Năm Thánh của Lòng Thương Xót, đã được loan báo sau khi chủ đề của Ngày Giới Trẻ 2016 đã được chọn. Do đó cho thấy có sự hài hòa về mặt thiêng liêng và chương trình của Hội đồng chúng tôi làm với các đề nghị của Đức Giáo hoàng.

Cửa Thánh Ngày Giới Trẻ

Ở Cracovia có hai Đền Thánh của hai tông đồ của Lòng Thương Xót, Đền Thánh Gioan Phaolô II và Đền Thánh Faustine Kowalska. Đền Thánh Gioan Phaolô II đang xây sắp xong. Sẽ có một Cửa Thánh, qua đó người trẻ sẽ bước vào tượng trưng cho việc đi vào nơi thánh để nhận ơn Thánh.

Thánh Gioan Phaolô và giới trẻ 1991

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch