Lý do vì sao tôi là linh mục!

778

Lý do vì sao tôi là linh mục!

Tại sao không?

Bởi vì thế giới cần chúng tôi!

Bởi vì thế giới cần mẫu anh hùng này!

Bởi vì mỗi ngày là một ngạc nhiên!

Bởi vì tôi muốn được hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc!

Bởi vì đây là cả một thử thách!

Bởi vì tôi muốn làm cho người khác hạnh phúc bằng cách đem Chúa Kitô đến cho họ!

Bởi vì người nào yêu thì họ cho tất cả những gì họ có!

Bởi vì có quá nhiều người đau khổ!

Bởi vì ít có người dám!

Bởi vì không có gì để phải mất mà chỉ có toàn được!

Bởi vì tôi muốn giúp người nghèo và Giáo hội!

Bởi vì tôi quá chán khi làm những việc vô nghĩa!

Bởi vì tôi không hình dung một cách nào tốt hơn để sống!

Bởi vì tôi không muốn phí đời tôi!

Bởi vì đó là cách tốt nhất để đem Chúa Kitô đến cho thế giới!

Bởi vì có quá nhiều người buồn bã!

Bởi vì tôi muốn yêu nhiều hơn và tốt hơn…

Bởi vì phải khẩn cấp thay đổi thế giới!

Bởi vì cha xứ của tôi quá tận tụy hy sinh cho các linh hồn!

Bởi vì quá super!

Bởi vì tôi được yêu và tôi có thể yêu…

Bởi vì Giáo hội cần người!

Bởi vì đó là cách tốt nhất để yêu…

Bởi vì đời sống quá ngắn và chỉ sống có một lần…

Bởi vì phải giúp để thay đổi thế giới!

Bởi vì khi chết, điều đáng kể vẫn là mình đã làm cái gì cho Chúa và cho người khác!

Bởi vì tôi thích được thách đố!

Bởi vì tôi cảm thấy Chúa xin tôi…

Bởi vì tôi muốn trung thành với lương tâm của tôi!

Bởi vì tôi tin có sự sống đời sau.

Bởi vì Chúa xin tôi…

Bởi vì tha nhân quan trọng đối với tôi!

Bởi vì mình chỉ sống một lần!

Bởi vì có ngày tôi đã hỏi Chúa, Chúa muốn gì ở tôi…

Bởi vì có nhiều người không biết Chúa Kitô.

Bởi vì tôi muốn người khác biết Chúa Kitô như tôi đã biết…

Bởi vì thế giới cần các tông đồ!

Bởi vì tôi muốn nói với các tâm hồn rằng có một hy vọng!

Bởi vì thế giới đau khổ và chết vì thiếu Chúa Kitô!

Bởi vì tôi muốn nhân danh Chúa để tha thứ!

Bởi vì tôi muốn trung thành với Chúa Kitô!

Bởi vì phiêu lưu theo Chúa Kitô là phiêu lưu đẹp nhất ở đời!

Bởi vì thế giới cần các linh mục thánh thiện!

Bởi vì phải bỏ công ra với Chúa Kitô!

Ngài là sự sống!