Kitô hữu không được khư khư của cải, nhưng phải trao cho người túng quẫn

324

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng Kitô hữu không được ky bo của cải giàu có của mình, nhưng phải trao cho người túng quẫn

Đây là lời của ngài trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba, 14-4, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

OSSROM27080_Articolo

Lấy ý từ đoạn sách Tông đồ Công vụ kể về cuộc sống của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, giáo hoàng Phanxicô nói rằng một cộng đoàn được đổi mới trong Thần Khí sẽ tìm kiếm sự hòa hợp và kiên tâm chịu đựng đau khổ.

Nói về 4 đặc tính định hình cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Jerusalem, một nơi hiệp nhất và yêu thương, giáo hoàng nói rằng, trước hết là sự hòa hợp, thứ hai là lợi ích chung:

‘Một cộng đoàn được đổi mới trong Thần Khí có được ơn hiệp nhất và hòa hợp. Đấng duy nhất cho chúng ta sự hòa  chính là Thần Khí bởi ngài là sự hòa hợp giữa Cha và Con. Đặc tính thứ hai là lợi ích chung: ‘không một ai đòi của sở hữu gì cho riêng mình, nhưng mọi sự đều là của chung, và không ai phải túng quẫn,’ Đúng, trong số họ có những người giàu, nhưng của cải giàu có của họ được đem phục vụ cho cộng đoàn. Có hai đặc tính của một cộng đoàn sống trong Thần Khí.’

Và, nói về ơn kiên trì khi gặp khó khăn, giáo hoàng nhắc đến đoạn sách Tông đồ Công vụ kể lại chuyện ông Ananias và ông Sapphira đã cố gắng lừa phỉnh cộng đoàn. Đức Phanxicô kể lại rằng họ gia nhập cộng đoàn, giả vờ là những người hảo tâm, nhưng lại lợi dụng Giáo hội cho lợi riêng của mình.

Và cũng về sự kiên trì, giáo hoàng nói: ‘Và có những sự bách hại hệt như những gì chính Chúa Giêsu đã nói trong Tám mối Phúc thật: ‘hãy cầu nguyện cho người bách hại anh em, họ sẽ vì Ta mà bách hại anh em ..’

Trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, được sinh ra trong Thần Khí,  ‘có sự nghèo khó, có lợi ích chung, nhưng cũng có những vấn đề bên ngoài bên trong, như việc hai người cố ý trục lợi trong cộng đoàn, và sự bách hại từ bên ngoài.’

Trích lại lời thánh Phêrô nói với cộng  rằng đức tin được thử thách và ‘quý giá hơn, bởi vàng được thử bằng lửa,’ giáo hoàng Phanxicô nói rằng cộng đoàn tiên khởi được tái sinh trong Thần Khí, được tôi luyện qua ‘các khó khăn và bách hại.’

Đặc tính thứ ba của một cộng đoàn được canh tân, theo giáo hoàng là: ‘kiên trì trước những vấn đề, chịu đựng khó khăn và đau khổ, đứng vững trước những lời đàm tếu ác ý, chịu đựng bệnh tật và sự mất mát của những người thân yêu.’

Một cộng đoàn Kitô giáo, cho thấy mình ‘được đổi mới trong Thần Khí’ khi cộng đoàn đó kiếm tìm sự hòa hợp, và không chia rẽ nội bộ: ‘khi cộng đoàn tìm kiếm sự khó nghèo, và không gom tích của cải cho mình, bởi đã đem của cải phục vụ những người túng quẫn, thì cộng đoàn đó không giận dữ hay bực mình trước những khó khăn nghịch cảnh, nhưng kiên nhẫn như Chúa Giêsu:

‘Trong tuần thứ hai mùa Phục Sinh, trong thời gian chúng ta cử hành mừng mầu nhiệm Phục Sinh, thật tốt khi nghĩ về cộng đoàn mình, những cộng đoàn giáo phận, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn gia đình, hay khác nữa, và xin ơn hòa hợp, một ơn từ Thần Khí, hãy xin ơn khó nghèo, không phải là nghèo khổ, nhưng là khó nghèo, năng lực dùng của cải mình với lòng quảng đại và vì lợi ích chung, hãy xin ơn kiên nhẫn, kiên trì.’

Và giáo hoàng Phanxicô kết bài giảng bằng lời, ‘Nguyện xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng không phải chỉ mỗi chúng ta nhận được sự tái sinh qua Phép rửa, nhưng là cả cộng đoàn của chúng ta cũng như vậy.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch