Đức Phanxicô sẽ đến NewYork tháng 9 này

206

Aleteia, 20-03-2015

Đức Phanxicô sẽ đến NewYork tháng 9 này

Khi đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở  New-York ngày 25 tháng 9-2015, Đức Phanxicô sẽ đọc một bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ trao đổi với chủ tịch của Đại hội đồng  Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon sẽ đón Đức Phanxicô như một “sự kiện lịch sử quan trọng nhân dịp Liên Hiệp Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, theo đó các thành viên của Liên Hiệp Quốc sẽ có những quyết định quan trọng về sự phát triển lâu dài, về thay đổi khí hậu, về tương lai của nền hòa bình và điều kiện sống tốt đẹp của nhân loại”.

Ông Ban Ki-Moon cho biết ông “tin tưởng sự kiện Đức giáo hoàng đến Liên Hiệp Quốc sẽ mang lại khởi hứng cho cộng đồng quốc tế trong việc tăng gia nỗ lực để mọi người đều có nhân phẩm, bảo đảm một nền công chính xã hội được rộng lớn hơn, cho sự khoan dung và hiểu nhau giữa các dân tộc trên thế giới”. Trong chương trình sẽ có một buổi gặp gỡ với phái đoàn đại diện nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Nếu Vatican không là Thành viên của Liên Hiệp Quốc thì Vatican có tư thế là quan sát viên từ năm 1964.