Giáo hoàng với các hồng y tân chức: Làm Hồng y không phải một giải thưởng

255

Giáo hoàng với các hồng y tân chức  Làm Hồng y không phải một giải thưởngGiáo hoàng Phanxicô đã gởi thư đến từng người một trong số 20 giám chức sẽ được cất nhắc vào Hội đồng Hồng y, trong hội nghị vào ngày 14 tháng 2 tại Vatican. Trong thư, Giáo hoàng nhắc nhở các giám chức rằng: là Hồng y nghĩa là ơn gọi phục vụ, và nhấn mạnh cần phải biết khiêm nhượng.

‘Hãy khiêm nhượng, bởi việc phục vụ không dễ dàng gì,’ khi người ta xem chức hồng y là một giải thưởng, hay một thăng tiến nghề nghiệp, một vị trí cao về quyền lực hay sự trọng vọng.  Giáo hoàng thúc giục các tân hồng y hãy nỗ lực mỗi ngày, tránh xa kiểu nhận định trên.  Và Đức Phanxicô nói tiếp, khi mừng bước tiến mới trong ơn gọi của mình, thì hãy làm trong khiêm nhượng và bảo đảm rằng các tiệc mừng này sẽ không bị nhiễm tinh thần thế gian, vốn làm người ta nhiễm độc hơn cả uống rượu mạnh với cái bụng đói, và tinh thần thế gian có thể tách lìa người ta khỏi Thập giá Chúa Kitô.