Giáo hoàng Phanxicô với Tòa thượng thẩm Roma: sự cứu rỗi các linh hồn là luật cao nhất

298

Giáo hoàng Phanxicô với Tòa thượng thẩm Roma - sự cứu rỗi các linh hồn là luật cao nhấtGiáo hoàng đã tiếp các thẩm phán và biện sư của Tòa thượng thẩm Roma, vào ngày thứ sáu 23-01, để khai mạc kỳ hạn tòa án 2015. Tòa thượng thẩm Roma là tòa thượng thẩm cao nhất trong hệ thống tòa án Giáo hội. Phần lớn công việc của Tòa thượng thẩm Roma là quyết định các vụ vô hiệu hóa hôn phối, hay hủy hôn theo cách nói thông thường.

Trong các lời nhắc nhở với Tòa thượng thẩm, giáo hoàng Phanxicô nhắc các thẩm phán và biện sư rằng, luật cao nhất là sự cứu rỗi các linh hồn [salus animarum], và rằng các cơ cấu pháp chế cần thiết của Giáo hội là để phục vụ các tín hữu và sứ mạng rộng hơn của Giáo hội là giúp đỡ toàn thể thế giới lắng nghe và sống lời kêu gọi nên thánh dành cho tất cả mọi người. Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, ‘Bởi thế, tôi muốn khuyến khích các bạn siêng năng nhiệt tình hơn nữa trong trách vụ, trong công việc bảo vệ sự thống nhất của luật pháp Giáo hội.’

Nhắc đến con số lớn các tín hữu đang trong các trường hợp hôn nhân bất thường, Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các viên chức của Tòa thượng thẩm, chăm lo nhiều và có sự nhạy bén đối với lương tâm được xác định – hay thiếu lương tâm được xác định – về bản chất và mục đích của hôn nhân, và các cách thức lương tâm có thể tác động đến tính hợp pháp của các liên kết hôn nhân. Giáo hoàng nói rằng, ‘Đây là một khó khăn lớn trong trách vụ của các bạn, cùng với các thẩm phán ở mọi giáo phận: đừng giữ ơn cứu độ con người bị khép kín trong sự hẹp hòi của chủ nghĩa vị luật.’

Giáo hoàng kết lời nhắc nhở rằng việc được tiếp cận với các cơ cấu pháp chế và các đại diện pháp chế chuyên nghiệp, có thẩm quyền, vừa là quyền của tất cả mọi tín hữu, vừa là trách nhiệm của Giáo hội phải làm sao cho tất cả mọi tín hữu đều có thể chi trả được cho việc này. Nói tự phát khỏi bài diễn văn soạn sẵn, Đức Phanxicô nói rằng, ‘Đây là điểm tôi muốn nhấn mạnh: các bí tích là miễn phí. Các bí tích cho chúng ta ơn Chúa, và tiến trình trong các vụ việc về hôn nhân, liên quan đến Bí tích Hôn Phối Thánh.  Tôi thật rất muốn tất cả mọi tiến trình tòa án về hôn nhân đều miễn phí.’