Chúa Giêsu cứu chúng ta và làm trung gian cho chúng ta

523

Giáo hoàng Phanxicô - Thánh lễ sáng thứ năm tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh MartaĐiều quan trọng nhất không phải là ơn chữa lành thể lý, nhưng là việc Chúa Giêsu cứu chúng ta và làm trung gian cho chúng ta, đây là tâm điểm bài giảng của Giáo hoàng Phanxicô về các bài đọc trong ngày trong thánh lễ sáng thứ năm tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Bình giảng về Tin mừng trong ngày (Mc 3, 7-12) kể về đám đông từ mọi miền tuôn đến với Chúa Giêsu, giáo hoàng Phanxicô nói rằng dân Chúa thấy trong Thiên Chúa một ‘hi vọng, bởi đường lối hành động, giảng dạy của Ngài, chạm đến tâm hồn họ, vươn đến lòng họ, bởi trong đó có sức mạnh của Lời Chúa.’

‘Dân thấy điều này, và thấy rằng các lời hứa được thành toàn trong Chúa Giêsu, thấy trong Chúa Giêsu có hi vọng. Dân hơi chán cách giảng đức tin của các thầy thông luật thời đó, những người đặt gánh nặng trên dân với quá nhiều điều răn, quá nhiều giáo huấn nhưng lại không đến được lòng dân. Và khi dân thấy Chúa Giêsu và nghe Chúa Giêsu, các khuyến nghị của Ngài, các mối Phúc thật, họ thấy có điều gì đó đánh động từ trong tâm hồn. Chính Thần Khí đang khiến người ta thấy xao động, và họ đến gặp Chúa Giêsu.

Sự nguyên tuyền trong ý định kiếm tìm Thiên Chúa

Đám đông đến với Chúa Giêsu để được chữa lành, như thế là họ tìm lợi ích riêng của mình. Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, ‘Không bao giờ chúng ta có thể theo Chúa với ý định nguyên tuyền đúng đắn ngay từ đầu, luôn luôn là một một cuộc kiếm tìm với một chút cho chúng ta, một chút cho Chúa, và hành trình tự nó thanh luyện cho ý định này.’ Giáo hoàng Phanxicô tiếp rằng, ‘Người ta đi, đúng thế, họ tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng họ cũng tìm sức khỏe, muốn được chữa lành, và họ lao vào Chúa, để chạm đến Ngài, để sức mạnh từ Chúa phát ra và chữa lành cho họ.’

Chúa Giêsu cứu chúng ta

Nhưng, điều quan trọng nhất, không phải là Chúa Giêsu chữa lành. Giáo hoàng giải thích rằng, các việc chữa lành là dấu chỉ cho một sự chữa lành khác. Và điều quan trọng nhất cũng không phải là việc Chúa Giêsu nói những lời chạm đến tâm hồn người ta, dù điều này chắc chắn giúp chúng ta gặp Chúa. Điều quan trọng nhất, được nói trong thư gởi tín hữu Do Thái (7, 25) viết rằng, ‘Chúa Giêsu luôn luôn có thể cứu những ai đến với Thiên Chúa qua Ngài, bởi ngài luôn sống để chuyển cầu cho họ.’

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, ‘Chúa Giêsu cứu độ!’ ‘Những việc chữa lành này, những lời chạm đến tâm hồn này, là dấu chỉ và khởi đầu của ơn cứu độ, là con đường cứu độ cho nhiều người bắt đầu lắng gnhe Chúa Giêsu hay đến xin được chữa lành và rồi trở lại với Chúa và cảm nhận ơn cứu độ.’ Giáo hoàng tiếp tục rằng, ‘Vậy, điều gì quan trọng nhất? Việc Chúa Giêsu chữa lành? Không, đó không phải là điều quan trọng nhất. Việc Ngài dạy chúng ta? Đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là Ngài cứu độ chúng ta! Ngài là Đấng Cứu độ và chúng ta được Ngài cứu chuộc, đây là điều quan trọng nhất, và đây là sức mạnh của đức tin.’

Chúa Giêsu làm trung gian cho chúng ta.

Chúa Giêsu lên trời với Chúa Cha, và ‘từ đó, Ngài tiếp tục làm trung gian cho chúng ta, mọi ngày, mọi lúc.’

‘Ngày hôm nay vẫn vậy. Chúa Giêsu đứng trước Chúa Cha, dâng lên đời Ngài, cũng là sự cứu chuộc, Ngài trình những vết đinh lên Cha, cái giá cứu độ, và như thế, Ngài cầu bầu cho chúng ta mọi ngày. Khi chúng ta, vì việc này việc kia, mà nản lòng đôi chút, thì hãy nhớ rằng có Ngài là Đấng cầu nguyện cho chúng ta, làm trung gian cho chúng ta luôn mãi. Biết bao nhiêu lần chúng ta quên mất điều này: ‘Chúa Giêsu … nhưng, mà, đã hết rồi, Ngài đã lên trời, gởi Thánh Thần cho chúng ta, và thế là hết chuyện.’ Không! Ngay cả bây giờ, mọi lúc, Chúa Giêsu đang cầu bầu, can thiệp cho chúng ta. Trong lời kinh này: ‘Lạy Chúa Giêsu, xin thương đến con,’ Là Ngài đang chuyển cầu cho mình đó. Hãy hướng về Chúa, và xin ơn cầu bầu này.’

Sự ‘nhạy cảm’ của dân Chúa

Chúa Giêsu là đấng cứu độ và đấng cầu bầu cho chúng ta, đây là điểm trọng tâm, và chúng ta phải nhớ rõ điều này. ‘Do đó, đám đông tìm Chúa Giêsu với một tâm thức hi vọng bản năng của dân Chúa, vào thời đó đang chờ đợi Đấng Thiên Sai, và họ tìm nơi Ngài sức khỏe, chân lý, cứu độ, bởi Ngài là Đấng Cứu độ và ngay cả bây giờ, ngay lúc này, vẫn đang cầu bầu cho chúng ta. Như thế, đời sống Kitô hữu phải vững tin hơn nữa rằng chúng ta được cứu độ, chúng ta có Đấng Cứu độ, là Chúa Giêsu bên tay phải Chúa Cha, đang chuyển cầu cho chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh Thần, cho chúng ta hiểu được những điều này.’