Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện trong thánh lễ cầu cho những người sống sót khỏi cơn bão Haiyan

248

Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện trong thánh lễ cầu cho những người sống sót khỏi cơn bão HaiyanGiáo hoàng Phanxicô đã tự phát cầu nguyện, vào cuối thánh lễ cử hành cầu cho những người sống sót khỏi cơn bão Haiyan, tại Tacloban, Phi Luật Tân, sáng ngày thứ bảy. Giáo hoàng cầu nguyện tự phát bằng tiếng Tây Ban Nha, và được dịch lại sang tiếng Anh. Ngài khiến tâm hồn những người sống sót đầy tràn lòng biết ơn và hi vọng.

Sau đây là bản dịch lời cầu nguyện của giáo hoàng:

Chúng ta vừa mừng kính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đi trước chúng ta, ngài ở đó chờ chúng ta trên đường. Và Ngài ở cùng chúng ta mọi khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện và cử hành thánh lễ.

Tạ ơn Chúa vì đang ở cùng chúng con hôm nay.

Tạ ơn Chúa vì đang chia sẻ nỗi đau của chúng con.

Tạ ơn Chúa vì cho chúng con dịp này.

Tạ ơn Chúa vì lòng thương xót bao la của Chúa.

Tạ ơn Chúa vì đã muốn trở nên một người giữa chúng con.

Tạ ơn Chúa bởi Chúa luôn ở gần chúng con ngay cả khi chịu treo trên thập giá.

Tạ ơn Chúa vì cho chúng con hi vọng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ mất hi vọng.

Chúng con tạ ơn Chúa vì trong những thời điểm tăm tối trong đời Chúa, trên thập giá, Chúa vẫn nhớ đến chúng con và để lại cho chúng con một người Mẹ, cũng là Mẹ Chúa.

Tạ ơn Chúa vì đã không để chúng con phải mồ côi.