Bài giảng

Hạt giống không còn là hạt giống, nhưng chết đi để...

  Nước Trời lớn lên khi chúng ta vâng thuận, và các Kitô hữu đừng tập trung quá nhiều vào cơ cấu và các biểu...

Cha Ron Rolheiser

Cùng chung ngọn lửa thiêng sự sống

05 Tháng Chín 2016   Xem người khôn ngoan cùng kẻ thâm hiểm Đều hưởng dùng ngọn lửa thiêng sự sống Những dòng này từ bài Don Quixote...

Bài đọc nhiều nhất